Co robimy w zakresie systemów zarządzania i nie tylko?

 

Jesteśmy grupą konsultantów, którzy bazując na nabytym doświadczeniu  pomagają wdrożyć zasady systemów zarządzania tak aby firma  skutecznie przeszła proces auditu i uzyskała wymagany cetyfikat.

 

Dla uzyskania podstawowych informacji na temat wygranych systemów zarządzania kliknij interesujący Cię obszar.

 

Jeśli na naszej stronie nie znalazłeś interesujących Cię systemów- skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc lub przekażemy kontakt do firmy specjalizuącej się w danym temacie.

 

 

 

 

23 listopada 2015
ISO 9001 Systemy zarządzania jakością   Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.   Norma ta odzwierciedla  8 podstawowych zasad zarządzania jakością:   Zorientowanie na klienta: pozycja organizacji
20 listopada 2015
IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes, the Association of the European Rail Industry). W maju 2017 roku
20 listopada 2015
Podstawowe wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności.   Art.  5  rozporządzenia  (WE)  nr  852/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w sprawie  higieny  środków  spożywczych  nakłada  na  przedsiębiorstwa  sektora spożywczego wymóg opracowania, wykonania
16 listopada 2015
W dobie dynamicznego rozwoju transportu drogowego coraz większą część ładunków stanowią materiały niebezpieczne.    Proces ten pociąga za sobą konieczność wprowadzenia szeregu obostrzeń, których zadaniem jest regulacja i zapewnienie bezpiecznego przewozu
13 listopada 2015
Audyty dostawców od lat stanowią nieodłączny element składowy współpracy firm w handlu i przemyśle. Coraz większe wymagania po stronie konsumentów, rosnące niebezpieczeństwo roszczeń dotyczących odszkodowań oraz globalizacja handlu zadecydowały o
13 listopada 2015
SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości) jest systemem oceny Dostawców Usług Logistycznych oraz Dystrybutorów Chemicznych pod względem jakości oferowanych usług, bezpieczeństwa i higieny pracy,

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94