Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94

20 stycznia 2022
ENFIT HQF Certyfikat

 

 

Certyfikat ENFIT HQF

ENFIT HQF (High Quality Food, Feed and Chemical Certificate) przyznany jest przez zatwierdzoną i niezależną jednostkę certyfikującą przeszkoloną zgodnie z wymaganiami standardu. Myjnie, które pomyślnie przeszły certyfikację stają się również członkami stowarzyszenia ENFIT. Dzięki temu myjnie cystern nie tylko uczestniczą w programie ciągłego rozwoju stowarzyszenia i są informowane o wszelkich zmianach, ale otrzymują dostęp do fachowej wiedzy z zakresu technologii mycia.

 

Cele certyfikacji

Każdy pojemnik transportowy (cysterna) powinny być dokładnie oczyszczony i (w razie potrzeby) zdezynfekowany po każdym transporcie. Prawidłowe wykonanie tych czynności jest jedynym niezawodnym sposobem uniknięcia zanieczyszczenia przewożonych ładunków.

Firmy logistyczne i przewoźnicy są odpowiedzialni za to, aby czyszczenie pojemników oraz cystern do transportu żywności, pasz i chemikaliów odbywało się wyłącznie w odpowiednich i regularnie certyfikowanych myjniach. W celu lepszego zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług oczyszczania został opracowany "ENFIT HQF Certification". System certyfikacji został natomiast przekazany do niezależnej jednostki certyfikującej DNV (wcześniej znanej pod nazwą DNV GL).

 

Pomyślne ukończenie certyfikacji zapewnia myjniom cystern możliwość posługiwania się znakiem jakości tego standardu i tym samym upoważnienie do wydawania ważnych na całym świecie certyfikatów czystości ECC - ENFIT CLEANING CERTIFCATE ®, (zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej jako certyfikat zastrzeżony). Istotną kwestią jest również to, że zastosowane procedury mycia są wymienione w samym certyfikacie. Istnieje również możliwość posługiwania się kodami mycia zgodnymi z EFTCO (kody ECD).

 

Dodatkowe korzyści

Certyfikat ENFIT HQF to nie tylko potwierdzenie wysokiej jakości usług mycia cystern i pojemników transportowych, ale również dodatkowe korzyści w postaci:

  • dostępności certyfikatu również w wersji elektronicznej (możliwość odczytania i pobrania za pośrednictwem portalu lub po zeskanowaniu kodu QR)
  • Możliwość uzyskania certyfikatu koszerności w ramach ENFIT HQF
  • Poświadczenie zgodności z minimalnymi procedurami mycia wymaganymi przez GMP+ International (transport pasz)
  • Certyfikat jakości wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą (DNV)

 

Schemat certyfikacji oraz poziomy certyfikacji

Zanim myjnia cystern będzie mogła wydać certyfikaty mycia zgodne z ENFIT HQF musi poddać się trzyczęściowemu programowi kontroli.

Sprawdzany i oceniany jest istniejący system zarządzania, poziom wyszkolenia kierownictwa i operatorów mycia, jak również skuteczna realizacja wytycznych i wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności i higieny transportu. Podczas procesu certyfikacji sprawdzane i oceniane są nie tylko opisane procedury, ale również ich poziom wdrożenia w myjni. Obejmuje to zarządzanie zleceniami mycia, identyfikację poprzednich ładunków, wybór procedury mycia, przebieg procesu mycia, dokumentację i kontrolę wyników, plombowanie i tworzenie certyfikatów mycia.

 

Przeprowadzana jest również kontrola techniczna i higieniczna myjni. Obejmuje to inspekcję wizualną infrastruktury myjni, w tym m.in. wytwornic pary, zbiorników  rur, pomp, głowic, systemów suszenia oraz wszystkich innych jednostek pomocniczych i akcesoriów. Ponadto w trakcie realizowanego mycia pobierana jest próbka wody do zbadania pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Dodatkowo, podczas audytu kilka (co najmniej trzy) oczyszczone cysterny (pojemniki transportowe) poddawane są szczegółowej ocenie higienicznej, a wynik czyszczenia sprawdzany jest poprzez wykonanie testu przetarcia przy użyciu karty CLEAN CARD. Po audycie osiągane wyniki są ostatecznie oceniane i w zależności od wyników przyznawany jest znak odpowiedni poziom jakości certyfikatu, jak pokazano na rysunku poniżej.

 

Schemat certyfikacji ENFIT HQF. Poziomy jakości

 

Więcej na ten temat znajdziesz w poniższych linkach:

https://enfit.eu

https://www.dnv.com/news/enfit-hqf-designates-dnv-gl-as-its-exclusive-certification-body-196450

 

 

 

 

Certyfikat ENFIT HQF. Wysokiej jakości certyfikacja żywności, pasz i chemikaliów dla myjni cystern.

SO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 22163 IRIS, SQAS, ESAD, ENFIT, IFS, GMP+, HACCP, FORS, TAPA