23 listopada 2015
ISO 9001 Systemy zarządzania jakością   Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.   Norma ta odzwierciedla  8 podstawowych zasad zarządzania jakością:   Zorientowanie na klienta: pozycja
20 listopada 2015
IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes, the Association of the European Rail Industry). W maju 2017
20 listopada 2015
Podstawowe wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności.   Art.  5  rozporządzenia  (WE)  nr  852/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w sprawie  higieny  środków  spożywczych  nakłada  na  przedsiębiorstwa  sektora spożywczego wymóg opracowania,
16 listopada 2015
W dobie dynamicznego rozwoju transportu drogowego coraz większą część ładunków stanowią materiały niebezpieczne.    Proces ten pociąga za sobą konieczność wprowadzenia szeregu obostrzeń, których zadaniem jest regulacja i zapewnienie bezpiecznego
13 listopada 2015
Audyty dostawców od lat stanowią nieodłączny element składowy współpracy firm w handlu i przemyśle. Coraz większe wymagania po stronie konsumentów, rosnące niebezpieczeństwo roszczeń dotyczących odszkodowań oraz globalizacja handlu zadecydowały
13 listopada 2015
SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości) jest systemem oceny Dostawców Usług Logistycznych oraz Dystrybutorów Chemicznych pod względem jakości oferowanych usług, bezpieczeństwa i higieny

WDRAŻANIE NORM I STANDARDÓW ZARZĄDZANIA

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94