23 listopada 2015
ISO 9001 Systemy zarządzania jakością   Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.   Norma ta odzwierciedla  8 podstawowych zasad zarządzania jakością:   Zorientowanie na klienta: pozycja
20 listopada 2015
IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes, the Association of the European Rail Industry). W maju 2017
20 listopada 2015
Podstawowe wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności.   Art.  5  rozporządzenia  (WE)  nr  852/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w sprawie  higieny  środków  spożywczych  nakłada  na  przedsiębiorstwa  sektora spożywczego wymóg opracowania,
16 listopada 2015
W dobie dynamicznego rozwoju transportu drogowego coraz większą część ładunków stanowią materiały niebezpieczne.    Proces ten pociąga za sobą konieczność wprowadzenia szeregu obostrzeń, których zadaniem jest regulacja i zapewnienie bezpiecznego
13 listopada 2015
Audyty dostawców od lat stanowią nieodłączny element składowy współpracy firm w handlu i przemyśle. Coraz większe wymagania po stronie konsumentów, rosnące niebezpieczeństwo roszczeń dotyczących odszkodowań oraz globalizacja handlu zadecydowały
13 listopada 2015
SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości) jest systemem oceny Dostawców Usług Logistycznych oraz Dystrybutorów Chemicznych pod względem jakości oferowanych usług, bezpieczeństwa i higieny
09 marca 2018
Treść wiadomości- zmień wygląd w jaki sposób pokażą się Twoje aktualności.Możesz dodać dowolne elementy graficzne, zmienić układ, a nawet powiązać szablon aktualności z istniejącym szablonem strony, dzięki czemu wszelkie zmiany,
07 marca 2018
Od 1 stycznia 2018 roku zaczął obowiązywać nowy kwestionariusz SQAS Rail (dotyczący działalności operatorów kolejowych).   Szykują się jednak kolejne zmiany. Zgodnie z zapowiedziami CEFIC od stycznia 2019 roku mają wejść
26 stycznia 2016
Przypominamy, iż zgodnie z Art. 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany
04 stycznia 2016
Ostatnia ocena SQAS Transport Service w 2015 roku, przeprowadzona w dniach 28-29 grudnia, zakończona pełnym sukcesem. Firma CARBROTRANS Sp. z o. o. z Zabrza specjalizuje się w transporcie drogowym produktów
29 grudnia 2015
CEFIC poinformował o przyszłorocznych zmianach w wymaganiach SQAS.   Zmiany w wymaganiach (oznaczone na żółto w kwestionariuszu oceny SQAS Core) dotyczą aspektów związanych z polityką zatrudniania, prawami człowieka oraz ochroną środowiska.
28 grudnia 2015
W dniach 21-22 grudnia odbyła się ocena SQAS firmy ELJOT Sp. z o.o. Ocena została przeprowadzona w oparciu o wymagania kwestionariusza SQAS Transport Service przez akredytowanego auditora CEFIC (wykaz auditorów

WDRAŻANIE NORM I STANDARDÓW ZARZĄDZANIA

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94