Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94

WDRAŻANIE NORM

I STANDARDÓW ZARZĄDZANIA

  FORS (Fleet Operator Recognition Scheme)  To bardzo rozpoznawalny w Wielkiej Brytanii certyfikat dla operatorów transportowych (nie tylko firm transportowych, ale wszystkich świadczących usługi gdzie elementem jest dostawa towaru lub usługi
  Certyfikat ENFIT HQF ENFIT HQF (High Quality Food, Feed and Chemical Certificate) przyznany jest przez zatwierdzoną i niezależną jednostkę certyfikującą przeszkoloną zgodnie z wymaganiami standardu. Myjnie, które pomyślnie przeszły certyfikację
  Bezpieczeństwo ruchu drogowego a ISO 39001 Kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią jedną z wielu poważnych wyzwań jakiem towarzyszą dzisiejszym czasom. Ciągle zwiększająca się ilość pojazdów na naszych drogach i powiązany
  Zgodnie z założeniami UE neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta do 2050 r. (zerowa emisja gazów cieplarnianych). Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną
  Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzą w życie od 26 października 2020- instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcja organizacji bezpiecznej pracy Nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych początkowo
Od 1 stycznia 2018 roku zaczął obowiązywać nowy kwestionariusz SQAS Rail (dotyczący działalności operatorów kolejowych). Szykują się jednak kolejne zmiany. Zgodnie z zapowiedziami CEFIC od stycznia 2019 roku mają wejść
  FORS (Fleet Operator Recognition Scheme)  To bardzo rozpoznawalny w Wielkiej Brytanii certyfikat dla operatorów transportowych (nie tylko firm transportowych, ale wszystkich świadczących usługi gdzie elementem jest dostawa towaru lub
  Certyfikat ENFIT HQF ENFIT HQF (High Quality Food, Feed and Chemical Certificate) przyznany jest przez zatwierdzoną i niezależną jednostkę certyfikującą przeszkoloną zgodnie z wymaganiami standardu. Myjnie, które pomyślnie przeszły
  Bezpieczeństwo ruchu drogowego a ISO 39001 Kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią jedną z wielu poważnych wyzwań jakiem towarzyszą dzisiejszym czasom. Ciągle zwiększająca się ilość pojazdów na naszych drogach i
  Zgodnie z założeniami UE neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta do 2050 r. (zerowa emisja gazów cieplarnianych). Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez
  Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzą w życie od 26 października 2020- instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcja organizacji bezpiecznej pracy Nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych
IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes, the Association of the European Rail Industry). W maju 2017
SO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 22163 IRIS, SQAS, ESAD, ENFIT, IFS, GMP+, HACCP, FORS, TAPA