Bezpieczeństwo ruchu drogowego a ISO 39001 Kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią jedną z wielu poważnych wyzwań jakiem towarzyszą dzisiejszym czasom. Ciągle zwiększająca się ilość pojazdów na naszych drogach i
  Zgodnie z założeniami UE neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta do 2050 r. (zerowa emisja gazów cieplarnianych). Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez
  Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzą w życie od 26 października 2020- instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcja organizacji bezpiecznej pracy Nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych
IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes, the Association of the European Rail Industry). W maju 2017
Miło jest nam poinformować, że wdrażamy wytyczne w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczące produktów leczniczych do stosowania u ludzi. W zakrsie certyfikacji w tym obszarze polecamy jednostkę certyfikującą Bureau
ISO 9001 Systemy zarządzania jakością Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Norma ta odzwierciedla  8 podstawowych zasad zarządzania jakością: Zorientowanie na klienta: pozycja
  Bezpieczeństwo ruchu drogowego a ISO 39001 Kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią jedną z wielu poważnych wyzwań jakiem towarzyszą dzisiejszym czasom. Ciągle zwiększająca się ilość pojazdów na naszych drogach i powiązany
  Zgodnie z założeniami UE neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta do 2050 r. (zerowa emisja gazów cieplarnianych). Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną
  Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzą w życie od 26 października 2020- instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcja organizacji bezpiecznej pracy Nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych początkowo
Od 1 stycznia 2018 roku zaczął obowiązywać nowy kwestionariusz SQAS Rail (dotyczący działalności operatorów kolejowych). Szykują się jednak kolejne zmiany. Zgodnie z zapowiedziami CEFIC od stycznia 2019 roku mają wejść
IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes, the Association of the European Rail Industry). W maju 2017 roku
Przypominamy, iż zgodnie z Art. 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany

WDRAŻANIE NORM

I STANDARDÓW ZARZĄDZANIA

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94