Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94

20 listopada 2017
ISO/TS 22163 (IRIS)

IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes,
the Association of the European Rail Industry).

 

W maju 2017 roku standard IRIS przekształcił się w specyfikację techniczną ISO/ TS 22163:2017.

 

W ramach UNIFE została powołana grupa robocza (IRIS group) w celu zdefiniowania i upowszechnienia standardu zarządzania specyficznego dla przemysłu kolejowego i opartego na normie ISO 9001. W skład komitetu sterującego IRIS wchodzą między innymi takie firmy jak:  BOMBARDIER TRANSPORTATION, SIEMENS, Ansaldobreda, Knorr-Bremse, CAF, ALSTOM i inne znane firmy branży kolejowej.

 

Standard został stworzony dla samooceny przedsiębiorstw oraz niezależnej oceny przez zewnętrzne jednostki certyfikujące akredytowane przez UNIFE. Aktualna lista jednostek akredytowanych przez UNIFE znajduje się na stronie http://www.iris-rail.org/

 

Norma ta (właściwie specyfikacja techniczna) została zbudowana zgodnie ze strukturą HLS (High Level Standard) co oznacza, że zapewniono spójność i kompatybilność z różnych normami dotyczącymi systemów zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001). Takie podejście umożliwia łatwiejsze wdrożenie wymagań i integrację w firmach już posiadających wymienione wyżej normy systemów zarządzania.

Wymagania ISO/TS 22163 obejmują (oprócz standardowych wymagań ISO 9001) dodatkowe, specyficzne wymagania, które twórcy tej normy uznali za istotne dla organizacji kolejowych. Należą do nich m.in. zarządzanie projektem, zarządzanie konfiguracją, RAMS/ LCC, zarządzanie wyrobami wychodzącymi z użycia oraz inne.

 

 

Korzyści wynikające z wdrożenia oraz certyfikacji ISO/TS 22163 (IRIS):

 

  • Wzrost jakości i bezpieczeństwa w ramach całego łańcucha dostaw
  • Odpowiednie, jasno określone wymagania zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony jako integralna część zarządzania we wszystkich firmach w branży kolejowej
  • Rzetelna ocena przez niezależne jednostki certyfikujące
  • Światowa rozpoznawalność w przemyśle kolejowy
  • Jeden audit certyfikujący obejmujący ISO 9001 oraz IRIS (dwa osobne certyfikaty dla firmy)
  • Alstom Transport, AnsaldoBreda, Bombardier Transport and Siemens oświadczyli że z ich strony żadne audyty dotyczące biznesowego systemu zarządzania nie będą przeprowadzane u dostawców, którzy posiadają ważny certyfikat IRIS (uzgodnienie z Genewy podpisane 18 maja 2006)

 

Nasza firma wychodzi naprzeciw Waszym potrzebom i oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia wymagań ISO/TS 22163 (IRIS) w Waszej organizacji.

Wspieramy naszych klientów od początku wdrożenia, aż do końca procesu certyfikacji. Oferujemy również wsparcie w zakresie utrzymania certyfikatów.

 

Więcej informacji na:

 

http://www.unife.org/

http://iris-rail.org/ 

https://www.iso.org

ISO/TS 22163 (IRIS)

SO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 22163 IRIS, SQAS, ESAD, ENFIT, IFS, GMP+, HACCP, FORS, TAPA