SO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 22163 IRIS, SQAS, ESAD, ENFIT, IFS, GMP+, HACCP, FORS, TAPA
20 stycznia 2022
  Certyfikat ENFIT HQF ENFIT HQF (High Quality Food, Feed and Chemical Certificate) przyznany jest przez zatwierdzoną i niezależną jednostkę certyfikującą przeszkoloną zgodnie z wymaganiami standardu. Myjnie, które pomyślnie przeszły certyfikację
16 sierpnia 2021
  Bezpieczeństwo ruchu drogowego a ISO 39001 Kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią jedną z wielu poważnych wyzwań jakiem towarzyszą dzisiejszym czasom. Ciągle zwiększająca się ilość pojazdów na naszych drogach i powiązany
29 kwietnia 2021
  Zgodnie z założeniami UE neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta do 2050 r. (zerowa emisja gazów cieplarnianych). Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną
09 października 2020
  Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzą w życie od 26 października 2020- instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcja organizacji bezpiecznej pracy Nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych początkowo
07 marca 2018
Od 1 stycznia 2018 roku zaczął obowiązywać nowy kwestionariusz SQAS Rail (dotyczący działalności operatorów kolejowych). Szykują się jednak kolejne zmiany. Zgodnie z zapowiedziami CEFIC od stycznia 2019 roku mają wejść
26 stycznia 2016
Przypominamy, iż zgodnie z Art. 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94