Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94

08 marca 2022
  FORS (Fleet Operator Recognition Scheme)  To bardzo rozpoznawalny w Wielkiej Brytanii certyfikat dla operatorów transportowych (nie tylko firm transportowych, ale wszystkich świadczących usługi gdzie elementem jest dostawa towaru lub usługi
20 stycznia 2022
  Certyfikat ENFIT HQF ENFIT HQF (High Quality Food, Feed and Chemical Certificate) przyznany jest przez zatwierdzoną i niezależną jednostkę certyfikującą przeszkoloną zgodnie z wymaganiami standardu. Myjnie, które pomyślnie przeszły certyfikację
16 sierpnia 2021
  Bezpieczeństwo ruchu drogowego a ISO 39001 Kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią jedną z wielu poważnych wyzwań jakiem towarzyszą dzisiejszym czasom. Ciągle zwiększająca się ilość pojazdów na naszych drogach i powiązany
29 kwietnia 2021
  Zgodnie z założeniami UE neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta do 2050 r. (zerowa emisja gazów cieplarnianych). Ślad węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną
09 października 2020
  Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzą w życie od 26 października 2020- instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcja organizacji bezpiecznej pracy Nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych początkowo
07 marca 2018
Od 1 stycznia 2018 roku zaczął obowiązywać nowy kwestionariusz SQAS Rail (dotyczący działalności operatorów kolejowych). Szykują się jednak kolejne zmiany. Zgodnie z zapowiedziami CEFIC od stycznia 2019 roku mają wejść
SO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/TS 22163 IRIS, SQAS, ESAD, ENFIT, IFS, GMP+, HACCP, FORS, TAPA