ISO/TS 22163 (IRIS)

IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes,
the Association of the European Rail Industry).

 

W maju 2017 roku standard IRIS przekształcił się w specyfikację techniczną ISO/ TS 22163:2017.

 

W ramach UNIFE została powołana grupa robocza (IRIS group) w celu zdefiniowania i upowszechnienia standardu zarządzania specyficznego dla przemysłu kolejowego i opartego na normie ISO 9001. W skład komitetu sterującego IRIS wchodzą między innymi takie firmy jak:  BOMBARDIER TRANSPORTATION, SIEMENS, Ansaldobreda, Knorr-Bremse, CAF, ALSTOM i inne znane firmy branży kolejowej.

 

Standard został stworzony dla samooceny przedsiębiorstw oraz niezależnej oceny przez zewnętrzne jednostki certyfikujące akredytowane przez UNIFE. Aktualna lista jednostek akredytowanych przez UNIFE znajduje się na stronie http://www.iris-rail.org/

 

Korzyści wynikające z wdrożenia oraz certyfikacji IRIS:

 

  • Wzrost jakości i bezpieczeństwa w ramach całego łańcucha dostaw
  • Odpowiednie, jasno określone wymagania zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony jako integralna część zarządzania we wszystkich firmach w branży kolejowej
  • Rzetelna ocena przez niezależne jednostki certyfikujące
  • Światowa rozpoznawalność w przemyśle kolejowy
  • Jeden audit certyfikujący obejmujący ISO 9001 oraz IRIS (dwa osobne certyfikaty dla firmy)
  • Alstom Transport, AnsaldoBreda, Bombardier Transport and Siemens oświadczyli że z ich strony żadne audyty dotyczące biznesowego systemu zarządzania nie będą przeprowadzane u dostawców, którzy posiadają ważny certyfikat IRIS (uzgodnienie z Genewy podpisane 18 maja 2006)

 

Więcej informacji na:

 

http://www.unife.org/

http://iris-rail.org/ 

https://www.iso.org

IRIS
20 listopada 2015

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94