Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych

Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzą w życie od 26 października 2020

 

Nowe przepisy dotyczące bhp przy urządzeniach energetycznych początkowo miały wejść w życie 26 marca 2020 r., jednak ze względu na wybuch pandemii termin ten odroczono o 6 miesięcy. Z kolei pod koniec września termin ten wydłużono o kolejny jeden miesiąc. Zatem nowe przepisy wejdą w życie 26 października 2020.

Przepisy nowego rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wspólne, odnoszące się do wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych, cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych oraz wymagania specyficzne odnoszące się do każdej z poszczególnych grup urządzeń energetycznych

 

Urządzeniami energetycznymi wg Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830) są: urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.

 

Nasza firma wychodzi naprzeciw Waszym potrzebom i oferuje opracowanie Instrukcji eksploatacji dla użytkowanych w Waszych firmach urządzeń, jak również Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych dla wskazanych obszarów.

 

Nasze doświadczenie pozwala nam również zaoferować Państwu przeprowadzanie audytów, mających na celu optymalizację procesów produkcyjnych oraz zużycia i kosztów energii  przez Państwa przedsiębiorstwo,  co gwarantuje znaczne obniżenie kosztów generowanych w audytowanych obszarach.

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.g123.pl

 

 

SQAS system
09 października 2020

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94