Skontaktuj się z nami

mail: biuro@dgsm.eu

tel. +48 695 22 22 94

ISO 9001 Systemy zarządzania jakością   Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.   Norma ta odzwierciedla  8 podstawowych zasad zarządzania jakością:   Zorientowanie na klienta: pozycja...
IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes, the Association of the European Rail Industry).   W ramach UNIFE...
Podstawowe wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności.   Art.  5  rozporządzenia  (WE)  nr  852/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w sprawie  higieny  środków  spożywczych  nakłada  na  przedsiębiorstwa  sektora spożywczego wymóg opracowania,...
W dobie dynamicznego rozwoju transportu drogowego coraz większą część ładunków stanowią materiały niebezpieczne.    Proces ten pociąga za sobą konieczność wprowadzenia szeregu obostrzeń, których zadaniem jest regulacja i zapewnienie bezpiecznego...
Audyty dostawców od lat stanowią nieodłączny element składowy współpracy firm w handlu i przemyśle. Coraz większe wymagania po stronie konsumentów, rosnące niebezpieczeństwo roszczeń dotyczących odszkodowań oraz globalizacja handlu zadecydowały...
SQAS (Safety & Quality Assessment System)   System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości) jest systemem oceny Dostawców Usług Logistycznych oraz Dystrybutorów Chemicznych pod względem jakości oferowanych usług, bezpieczeństwa i higieny pracy,...
  Przypominamy, iż zgodnie z Art. 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany...
  Ostatnia ocena SQAS Transport Service w 2015 roku, przeprowadzona w dniach 28-29 grudnia, zakończona pełnym sukcesem. Firma CARBROTRANS Sp. z o. o. z Zabrza specjalizuje się w transporcie drogowym produktów...
  CEFIC poinformował o przyszłorocznych zmianach w wymaganiach SQAS.   Zmiany w wymaganiach (oznaczone na żółto w kwestionariuszu oceny SQAS Core) dotyczą aspektów związanych z polityką zatrudniania, prawami człowieka oraz ochroną środowiska....
  W dniach 21-22 grudnia odbyła się ocena SQAS firmy ELJOT Sp. z o.o. Ocena została przeprowadzona w oparciu o wymagania kwestionariusza SQAS Transport Service przez akredytowanego auditora CEFIC (wykaz auditorów...
  Miło jest nam poinformować, że prace wdrożeniowe w firmie GAMIX- TRANSPORT Sp. z o.o. zostały zakończone z bardzo dobrym wynikiem poprzez przeprowadzenie oceny/ auditu SQAS Transport Service. Tym samym zachęcamy...
  Miło jest nam poinformować, że wdrażamy wytyczne w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczące produktów leczniczych do stosowania u ludzi.   W zakrsie certyfikacji w tym obszarze polecamy jednostkę certyfikującą Bureau Veritas...
  1
  2
  3
  Aktualnie w Polsce  49 firm posiada certyfikat IRIS- źródło www.iris-rail.com.   Miło jest nam poinformować, że trwają kolejne wdrożenia. Mamy nadzieję, że w pierwszym kwartalke 2016 r kolejne firmy z branży...
    Trwają prace wdrożenowe w kolejnych 3 firmach transportowych związane z implementacją wymagań systemu SQAS Transport Service 2015.   Pierwsze oceny już wkrótce, o czym niezwłocznie poinformujemy w kolejnych wiadomościach....
  ISO 9001 Systemy zarządzania jakością   Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.   Norma ta odzwierciedla  8 podstawowych zasad zarządzania jakością:   Zorientowanie na klienta: pozycja organizacji...
  IRIS (International Railway Industry Standard) czyli międzynarodowy standard dla przemysłu kolejowego utworzony przez UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes, the Association of the European Rail Industry).   W ramach UNIFE została...
  Podstawowe wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności.   Art.  5  rozporządzenia  (WE)  nr  852/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w sprawie  higieny  środków  spożywczych  nakłada  na  przedsiębiorstwa  sektora spożywczego wymóg opracowania, wykonania...
  W dobie dynamicznego rozwoju transportu drogowego coraz większą część ładunków stanowią materiały niebezpieczne.    Proces ten pociąga za sobą konieczność wprowadzenia szeregu obostrzeń, których zadaniem jest regulacja i zapewnienie bezpiecznego przewozu...
  Audyty dostawców od lat stanowią nieodłączny element składowy współpracy firm w handlu i przemyśle. Coraz większe wymagania po stronie konsumentów, rosnące niebezpieczeństwo roszczeń dotyczących odszkodowań oraz globalizacja handlu zadecydowały o...
  SQAS (Safety & Quality Assessment System)   System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości) jest systemem oceny Dostawców Usług Logistycznych oraz Dystrybutorów Chemicznych pod względem jakości oferowanych usług, bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnień...